• PROXIMA GROUP
  • +90 (216) 266 58 26
  • info@proxima-group.net

BLOG

Demir Çelik Ürünlerinin İthalatında Geçici Koruma Geldi.

Demir Çelik Ürünlerinden ekte tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CİF kıymetinin %25’i oranında ek mali yükümlülük uygulanır.

Incoterms Nedir?

Incoterms "international commercial terms - uluslararası ticaret terimleri"

Yatırımlarda Devlet Yardımları

Yatırımlarda Devlet Yardımları Bakanlık Değişti...

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.