• PROXIMA GROUP
 • +90 (216) 266 58 26
 • info@proxima-group.net

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

         Şirketler, başarılı olmak için gerekli yetkinliklerini, sundukları ürün ve hizmetlerle birlikte destekleyerek, pazarda kendilerine özgü bir strateji çizmelidir. Yetkinliklerin, ürün ve hizmetlerin, pazardaki oyun tarzının uyumlu olduğu bir yapıda, güçlü bir büyüme yakalanabilir.

 • Şirketlerinin direncini arttırmalarını sağlamak için müşterilere, dönüşüm gerçekleştirmeleri, yeni organizasyon modelleri oluşturmaları, müşteri ve kanal stratejilerinden değer elde etmeleri, tedarik zinciri ve varlıklarının etkinliğini arttırmaları ve güvenliği, stratejilerine entegre etmeleri konularında yardım ediyoruz.
 • Müşterilerimizin başarılarının, becerilerini farklılaştırabilmelerine bağlı olduğunu biliyoruz ve bu alanlarda, müşterilerin ihtiyaçları olan avantajı elde etmelerini sağlayacak deneyime ve bilgiye sahibiz.
 • Zorlu piyasa koşullarında baştan sona maliyetleri düşürmek şirketler için en doğru karar değildir. Şirketler maliyet verimliliği ile beraber büyümek için gerekli alanlarda da yatırımlarını arttırmalıdır.
 • Yurtdışı network ile birlikte artan derin endüstri deneyimimiz sayesinde müşterilerimizin, strateji ve inovasyondan başlayarak uygulamaya kadar devem eden uçtan uca dijital çözümler yaratmalarını ve en karmaşık sorunlarını çözmelerini sağlıyoruz.
 • Müşterilerimize, yatırım kararlarında, satınalma ve birleşme işlemlerinde, yatırım öncesi ve sonrasında, uçtan uca hizmet vererek stratejik amaçların yakalanmasını, hedeflenen yatırım değer kazanımlarının ortaya çıkarılmasını ve büyümenin gerçekleşmesini sağlıyoruz.


• Yatırım Öncesi
o Yatırım Stratejileri
o Satınalma/Birleşme Stratejileri
o Ticari Durum Değerlendirmesi
o Pazar Değerlendirmesi
o Operasyonel Durum Değerlendirmesi
o Bilgi Teknolojileri Durum Değerlendirmesi


• Yatırım Sonrası
o Satınalma/Birleşme Sonrası Entegrasyon
o Satınalma/Birleşme Sonrası Performans İyileştirme
o Şirket Ayrılıkları/Bölünmeleri

 

 • Şirketlerin en güçlü olduğu alanlara odaklanarak, büyük düşünerek ve zorlu kararlar vererek müşterilerimizin rekabette öne geçmelerini ve kurumsal verimliliklerini artırmalarını sağlıyoruz.
 • Ululsarası ticari network platformumuz ile yatırımcıların, alıcıların ve satıcıların yatırım döngüsü boyunca olabilecek tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
 • Şirketlerin müşteri odaklı bir yapıyı benimsemelerini sağlayarak buna uygun değer önerilerini, marka bağlılığı ve sürdürülebilir büyüme yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
 • Yanlış bir strateji veya vizyon ile hiçbir organizasyon hedef, ihtiyaç ve beklentileri karşılayamaz. Hedeflere uygun bir organizasyon doğru stratejiyle oluşturulmaldır.
 • İnovasyon geliştirilmesi zor bir yetkinliktir. Strategy& inovasyon ekibi, her yıl gerçekleşen Uluslararası İnovasyon 1000 (“Global Innovation 1000”) araştırmasında, sanılanın aksine, bir şirketin finansal başarısı ile ArGe harcamaları arasında bir ilişki olmadığını her sene göstermiştir.
 • Bizim operasyon tanımımızda ürün ve süreçlerin geliştirilmesi, üretim, satın alma, dağıtım, tedarik zinciri stratejisi ve idari operasyonlar bulunmaktadır.